Εκθεση Ζωγραφικής Βασίλη Κυρκόπουλου

Εκθεση Ζωγραφικής Βασίλη Κυρκόπουλου

Εκθεση Ζωγραφικής Βασίλη Κυρκόπουλου 

<<Πρόσωπα και Πόλεις>>

Διάρκεια έκθεσης: 17/2/17 έως 19/2/17